Det er planen, at skolen skal tilbyde en to-årig uddannelse med undervisning fra september til december og igen fra januar til juni, med undervisning hver mandag aften kl. 16-19 samt én lang weekend pr. måned: fredag kl. 16-19 og lørdag og søndag kl. 10-16.

iStock_76854795_MEDIUM.jpg
 
 

Det er planen, at studiets fire semestre skal føre de studerende igennem disse fokuspunkter:

  • World Building: Den allerførste undervisningsweekend laver vi en world building-session, hvor undervisere agerer game mastere, og de studerende påtager sig eller bliver tildelt roller i et univers, som kan stimulere fantasien og sætte fortællinger i gang i en fælles legende tilgang til ideudvikling.

  • Skrivebånd: Den første undervisningsmandag introduceres skrivebåndet, som er de studerendes garanti for, at skrivetalentet bliver trænet kontinuerligt. Alle mandage afsættes ca. en time til at give og modtage feedback, og de studerende introduceres løbende til gode feedback-metoder, som træner dem som kritiske læsere.

  • Idéudvikling: De studerende introduceres til forskellige metoder inden for brainstorm, koncept- og idéudvikling, der kan bruges som afsæt til at skabe unikke universer til børn og unge.

  • Fortællinger: Henover tre moduler introduceres de studerende til de væsentlige elementer i en fortælling: Karakteropbygning, handling, dramaturgi, synsvinkler, fortælleposition, genrer og tekniske krav til de forskellige manuskripttyper.

  • Børn og unges verden: Fokus på målgruppeforståelse. Hvordan ser virkeligheden ud fra et nutidigt barns perspektiv? Hvordan bliver børn introduceret til medier, underholdning og dannelse? Hvordan bruger de nutidens medier? Hvilke valg træffer de selv? Og hvordan bliver de medskabere af fortællingen?

  • Medieformer: Introduktion til de forskellige medieformers særlige virkemidler, materialer og tekniske muligheder og begrænsninger. Der fokuseres også på de forskellige mediers overlap i virkemidler, og hvor samspillet kan befrugte og berige fortællingen.

  • Værkanalyse: Her udvælges historiske og nutidige værker og evt. grupper af værker som analyseres. Den værk-interne analyse benytter metoder fra litteratur-, film-, teater- og medievidenskab. Og den eksterne analyse tematiserer historisk udvikling i kunstnerens rolle i samfundet, barnesyn, familieværdier og mediehistorie.

  • Gruppearbejde: Analytisk viden og kompetencer overføres løbende til egen kreativ praksis så metoder, motiver, intentioner osv. i de analyserede værker afprøves, bl.a. i en gruppeopgave, hvor gruppen skaber en fortælling med udgangspunkt i to eller flere medier.

  • Sansning og udtryk: På tredje semester afsættes et modul til at den studerende kan fremdyrke sit eget personlige udtryk. Holdet søger inspiration i kunst- kultur- og naturoplevelser - indtryk der efterfølgende skal omsættes til tekster og ideer til egne individuelle værker.

  • Afgangsprojekt: Den første weekend i fjerde semester introduceres de studerende til arbejdet med det afgangsprojekt som hele sidste semester er dedikeret til. Semesteret brydes op af genbesøg af temaerne fra tidligere moduler - og i juni afsluttes uddannelsen med præsentation og feedback på de 10 afgangsprojekter.

Praktisk info:
Studiet er normeret til 230 undervisningstimer pr år - og det forudsættes at eleverne arbejder mellem undervisningssessionerne.

Vi håber at kunne optage et hold af 10 elever hvert år, med optagelse af første årgang i løbet af foråret 2020.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil holdes opdateret.